Cheb a Valeč, 1. května 2012

Prvomájovou obhlídku tábořišť na horním toku Ohře jsme spojili s návštěvou Chebského hradu. No a já pro jednou zase fotil...